VDÝCHNI DEDIČSTVU NOVÝ ŽIVOT

2020
Brezová pod Bradlom a okolie

Pri výročnej súborovej schôdzi prišla naša členka Sima Rehušová s nápadom získať pre súbor pôvodné súčasti tradičného ľudového odevu. Jej vízia, osloviť ľudí cez organizovanú systematickú sieť výziev sa stretala s opatrnými reakciami. Iniciatíve sme dali šancu s heslom „nemôžeme stratiť, môžeme len získať“.

Natočili sme sériu krátkych dokrútok pre uverejnenie na sociálnej sieti FB. Členovia v nich predstavili drobné i väčšie poklady, ktoré na prvý pohľad nemusia vyzerať pôsobivo, no ako dedičstvo nesú veľkú hodnotu.

Zároveň sme oslovili okolité obce, ktoré odvysielali náš oznam v rozhlase, a tak sa o nás dozvedeli naozaj v každej kopanici.

Miestna televízia proaktívne nakrútila krátky medailón (pozrieť na youtube.com) o našej snahe, a tak sa informácia rýchlo šírila.

Spočiatku sme dostali pár ohlasov na samotnú iniciatívu. „Dobrý nápad“... „Snáď budete úspešní“...

V priebehu siedmych mesiacov sa nám ozvala minimálne desiatka ľudí, ochotných darovať alebo odpredať krojové súčasti po svojich predkoch.

Čapce, tylangrové ručníky, svatebné zástere, rukávce, prucle, fertuchi, kasanice, stuhi, mužské jankle-dlhé prucle, vyšívané košele, súkenné galoti....

Truhlice a povaly Brezovanov i priateľov z okolia odkryli zabudnuté dedičstvo, ktoré sme s hrčou v hrdle a veľkou bázňou prevzali.

Budeme ho opatrovať a zveľaďovať, aby sa znovu zaskvelo.

Text: Katarína Pagáčová