NOC POD BRADLOM - OBRÁZKY Z KOPANÍC

Audioviuálny scénický program venovaný pesničkárke Anne Gabrižovej z Brezovej pod Bradlom, myjavskému muzikantovi RNDr. Jaroslavovi Dudíkovi, tanečnici a speváčke Pavlínke Škulcovej z Lubiny, heligonkárovi a zberateľovi historických traktorov Ing. Dušanovi Pražienkovi z Podbranča, manželskému tanečnému páru Štefanovi a Anne Horniačkovcom z Priepasného

Účinkujúci: Folklórna skupina KÝČER - Turá Lúka 
Folklórny súbor BREZOVÁ - Brezová pod Bradlom 
Silvia Kováčová a Jakub Gablovský - Brezová pod Bradlom
Ľudová hudba ROSENKA - Košariská Prednes textov: Anna Valihorová

Odborná a technická spolupráca: Jaroslav Viselka a Svetoslav Matušovič, Eltime in s.r.o. Poriadie
Prvé uvedenie: Holotéch víška - Košariská, 2011 v spolupráci so Združením ROSENKA

NOC POD BRADLOM - BREZOVSKÉ PERKO

Svedectvo piesní a ľudskej pamäte o BREZOVSKOM PERKU – kytičke voňavých bylín, drobnej ozdobe mladých dievčat v kostole, symbole sympatií k vyvolenému, lásky k blížnym i prejavu úcty k zosnulým.
Audiovizuálna kompozícia o vzácnom fenoméne ľudovej kultúry i histórie mestečka Brezová zostavená z literárnych prameňov, fotografií, chrámových i ľudových piesní.
Príbeh ľudovej piesne, ktorú ako prvý zapísal brezovský evanjelický farár Tomáš Hroš (1808-1874), jej pôvodný nápev upravil advokát, hudobný skladateľ a zberateľ ľudových piesní Štefan Fajnor (1844-1909) a ktorú Brezovčania nakoniec povýšili na svoju „hymnu“.

Účinkujúci: Alžbeta Michálková z Bratislavy a Brezovej pod Bradlom, Slávka Švajdová z Trenčína a Jaroslava Maťková (spev), Viera Petruchová (flauta), Ivica Valášková a Mária Káčerová (organ), Anna Gromanová – Varsíková a Anna Valihorová (prednes textov) MUŽSKÝ CIRKEVNÝ SPEVOKOL z Brezovej pod Bradlom pod vedením Vladimíra Húsku FOLKLÓRNY SÚBOR BREZOVÁ z Brezovej pod Bradlom pod vedením Eleny Libjakovej s primášom Miroslavom Papánkom, Ludová Hudba ROSENKA z Košarísk s primášom Martinom Janštom ml.

Odborná a technická spolupráca:
Fedor Mikulčík, Jelka Juríčková, Matúš Valihora, Ján Valihora, Hana Valová, Elena Libjaková,, Svetoslav Matušovič
Fotografie: Ján Mikulčík, Michal Janšto
Prvé uvedenie: Evanjelický kostol - Brezová pod Bradlom, 2011 v spolupráci so Združením ROSENKA, Košariská

OBRÁZKY SPOD BRADLA A JAVORINY

Výber z hudobných, tanečných a výtvarných klenotov Myjavska v interpretácii folklórneho súboru BREZOVÁ, ľudovej hudby ROSENKA z Košarísk a priateľov z Podbranča, Turej Lúky, Košarísk, Priepasného, Lubiny - Miškéch Dedinky, Poriadia, Hradišťa pod Vrátnom, Senice, Vrbového, Bratislavy a Bojníc, venovaný všetkým, ktorí po štyri desaťročia napĺňali studnicu krásy pod Bradlom ľudským príbehom, piesňou, tancom i tvorivou rukou

Účinkujúci: Dušan Pražienka z Podbranča, Štefan Jeriga z Poriadia, Milan Kopec, Milena Stančíková, Jana Bačová a Mária Otiepková z Lubiny - Miškéch Dedinky, Helena Jurasovová z Bratislavy, Ľudovít Závodský zo Senice, Milan Zelenka z Hradišťa pod Vrátnom, Andrej a Rastislav Jobusovci z Vrbového, Juraj Dufek z Bojníc, muži z Foklórnej skupiny KÝČER z Turej Lúky, Pavol Michalička z Brezovej pod Bradlom - Štverníka, Jaroslava Maťková a Danka Borovská z Brezovej pod Bradlom, bývalí i súčasní členovia Folklórneho súboru BREZOVÁ, ich deti a vnúčence, BREZOVSKÁ MUZIKA a ľudová hudba ROSENKA s primášmi Miroslavom Papánkom a Martinom Janštom ml.

Scénografická spolupráca: Viliam Ján Gruska
Odborná spolupráca: Lenka Šútorová - Konečná
Tanečný pedagóg: Elena Libjaková
Sprievodné slovo: Anna Valihorová
Projekcia a zvuková réžia: Svetoslav Matušovič, Erik Škoruba, Lucia Kováčová
Prvé uvedenie: Amfiteáter Myjava, 2008 v spolupráci so Združením ROSENKA, Košariská

ZO SLIVKOVÝCH SAMÔT

Audiovizuálna kompozícia z hudobných, výtvarných a slovesných klenotov podbradlianskeho kraja v podaní muzikantov a spevákov z Brezovej pod Bradlom, Košarísk a ich priateľov zblízka i zďaleka, vytvorená z materiálov folklórneho výskumu z rokov 1983 - 2006, spracovaná na rovnomennom 2CD Brezovskej muziky a ĽH Rosenka z Košarísk

Účinkujúci: BREZOVSKÁ MUZIKA a ľudová hudba ROSENKA spolu so sólistami a hosťami Dankou Borovskou z Bratislavy, Martinom Dankom ml. z Košarísk, Andrejom a Rastislavom Jóbusovcami z Vrbového, Štefanom Kolárikom z Priepasného, Jaroslavou Maťkovou z Brezovej pod Bradlom, Antonínínom Pavčom zo Skalice, Milanom Zelenkom z Hradišťa pod Vrátnom, Slávkou Švajdovou z Trenčína, Ľudovítom Závodským zo Senice a so speváckou skupinou FS Brezová a Rosenka Prednes textov Ľudmily Podjavorinskej a Viliama J. Grusku: Anna Valihorová

Zvuk a projekcia: Svetoslav Matušovič
Hudobné spracovanie: Milan Zelenka, Martin Janšto
Prvé uvedenie: Národný dom Štefánikov Brezová pod Bradlom, 2006 v spolupráci so Združením ROSENKA, Košariská

KOPANIČIARSKY PRIMÁŠ

Medailón o živote a diele ľudového muzikanta Jána Petruchu (1904 -1985) z Priepasného

Účinkujúci:
Miroslav Dudík z Bratislavy, Zoltán Henč z Myjavy, Jozef Lehocký z Trenčína, Milan Zelenka z Hradišťa pod Vrátnom, ĽH FS Brezová z Brezovej pod Bradlom, ĽH Petra Obucha z Piešťan, ĽH Rosenka z Košarísk, bývalí i súčasní členovia FS Brezová, deti a speváci z Košarísk, Brezovej pod Bradlom a Priepasného

Odborná spolupráca: Viliam J. Gruska, Jozef Lehocký, Peter Obuch
Projekcia: Svetoslav Matušovič
Prvé uvedenie: Amfiteáter Myjava, 2004 v spolupráci so Združením ROSENKA, Košariská

Digitálne spracovanie, námet, scenár a réžia programov: Martin Janšto