Úvodnice

Veselá cesta kopaničiarskych ženičiek sprevádzajúcich matku s novorodeniatkom z úvodu
(cirkevnému obradu prvej návštevy nepokrsteného novorodenca v kostole)

Choreografia: Jozef Lehocký

Gajdujte gajdence

Piesne a tance pri gajdách z Brezovej a Turej Lúky

Na gajdách hrá Michal Janšto
Choreografia: Lenka Šútorová - Konečná
Výber piesní: Martin Janšto st.

Na vrboveckých kopaniciach

Hry a tance kopaničiarskej mládeže vo voľných chvíľach
všedných a sviatočných dní

Choreografia: Jozef Lehocký
Hudobné spracovanie: Martin Janšto

Priepasnanci na tanci

Rekonštrukcia tancov podľa Štefana a Anny Horniačkovcov,
hry muzikantov Jána Kolárika a Jána Petruchu z Priepasného

Choreografia: Lenka Šútorová - Konečná Hudobné spracovanie: Martin Janšto

Tance z Lubiny a Miškéch Dedinky

Podľa Martina Komorecha (1898) a Pavly Škulcovej (1923)

Choreografia: Lenka Šútorová - Konečná
Hudobné spracovanie: Martin Janšto

Na Brezovej pri muzige

Tanečné stvárnenie brezovskej zábavy s charakteristickými tancami myjavského regiónu

Choreografia: Jozef Lehocký
Hudobné spracovanie: Ján Petrucha

Mestské tance

Pôvodom z rôznych častí Európy, prispôsobené miestnemu naturelu.
Rekonštrukcia hry muzikantov J. Kolárika a Jána Petruchu z Priepasného

Tancujú seniori FS Brezová