Ľudový tanec

Súčasný kolektív sa napriek skromným podmienkam snaží o udržanie priazne diváka najmä precíznym zvládnutím a „prežitím“ - tanečného a piesňového materiálu z vybraných obcí myjavského regiónu (Brezová pod Bradlom, Priepasné, Myjava, Vrbovce, Turá Lúka, Lubina – Miškéch Dedinka). Rozmanitosť a pestrosť ľudového odevu vo vnútri regiónu prezentuje rozsiahlym krojovým inventárom. V poslednom období sa snaží minimalizovať mieru štylizácie a tvorivo i improvizačne vychádzať z autentických vzorov. V združení sa kryštalizuje jadro, ktoré čoraz viac obracia svoj záujem k hlbšiemu ponoru do problematiky, vyhľadáva netradičné podujatia, tanečné školy vedené profesionálnymi školiteľmi ľudového tanca, ale aj výlety do krajiny a prírody z ktorej čerpá materiál pre svoju činnosť. Aktuálny repetoár napĺňajú choreografie Ing. Jozefa Lehockého a Lenky Konečnej - Šútorovej.