17.11.2023 - 19.11.2023 / Habovka

Vidiečanova Habovka

Našim dievčatám sa v rámci kategórie speváckych skupín podarilo postúpiť na celoštátne kolo prehliadky hudobného folklóru dospelých.


Podrobnosti vo facebookovej udalosti.